Phong cách ấn tượng cá tính với sản phẩm nổi bật.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Điện công nghiệp

Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều ba pha

Chi tiết...

Bộ thí nghiệm máy phát điện một chiều

Chi tiết...

Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha rô to dây quấn

Chi tiết...

Bàn thực hành điều khiển động cơ

Chi tiết...

Tự động hóa

Mô hình nhà để xe thông minh

Chi tiết...

Bộ thí nghiệm điều khiển điện - khí nén

Chi tiết...

Mô hình điều khiển ro bốt khoan khí nén

Chi tiết...

Mô hình máy phay CNC

Chi tiết...

Bàn thực hành kết nối mạng S7-300 nối mạng slave

Chi tiết...

Gia công tấm

Gia công đột dập CNC

Chi tiết...

Gia công chấn, gấp

Chi tiết...

Gia công cắt laser

Chi tiết...

Gia công lỗ ma trận

Chi tiết...

Thang cáp, máng cáp

Thang cáp

Chi tiết...

Máng cáp

Chi tiết...

Máng cáp

Chi tiết...

Thang cáp

Chi tiết...

Thi công kết cấu

Khung nhà kết cấu thép

Chi tiết...

Thi công nhà thép tiền chế

Chi tiết...

Khung chứa bình khí

Chi tiết...

Máy công cụ

Máy cắt tôn S 2532

Chi tiết...

Máy cắt tôn S 3065

Chi tiết...

Máy chấn tôn AAA 11031

Chi tiết...

Máy đột PEGA 345

Chi tiết...

Máy chấn komatsu PHS 110x255

Chi tiết...

Máy chấn Nisshinbo 125-3100

Chi tiết...

Máy chấn tôn amada 8025

Chi tiết...

Máy chấn tôn AWBK 100x255

Chi tiết...

Máy cắt tôn AMADA M-2045

Chi tiết...

Máy chấn tôn LFK CP100-26

Chi tiết...

Máy cắt góc Amada

Chi tiết...

Máy cắt Thủy lực Matuekikai

Chi tiết...

Máy cắt tôn YUTAKA

Chi tiết...

Máy chấn tôn Komatsu 80x200

Chi tiết...

Máy chấn HFB 2203

Chi tiết...

Máy chấn tôn Nisshinbo RT 225-4100

Chi tiết...

Máy chấn tôn Nisshinbo NSB 160-4100

Chi tiết...

Máy đột CNC Amada Pega 244

Chi tiết...

Máy cắt tôn Amada M2060

Chi tiết...

Máy cắt tôn NS 2535

Chi tiết...

Máy chấn tôn AMADA HFB 1703

Chi tiết...

Máy chấn tôn NC9EX

Chi tiết...

Máy cắt tôn Amada 2560

Chi tiết...

Máy chấn HFB-1704

Chi tiết...

Máy chấn Komatsu PHS 80x255

Chi tiết...

Phụ kiện máy công cụ

Chày, cối cho máy chấn

Chi tiết...

Chày, cối cho máy đột CNC

Chi tiết...

Công cụ máy đột AMADA

Chi tiết...

Chày, cối đột AMADA

Chi tiết...

Cối đột

Chi tiết...

Cối chấn

Chi tiết...

Cối chấn các loại

Chi tiết...

Lập trình PLC

Điều khiển CNC

Công nghệ Hàn

Copyright 2013 © Công ty TNHH Thiết bị đào tạo & Phát triển Công nghệ Ngọc Huy