Thi công kết cấu

Dàn Giáo

Chi tiết...

Khung nhà kết cấu thép

Chi tiết...

Thi công nhà thép tiền chế

Chi tiết...

Dàn Giáo

Chi tiết...

Khung chứa bình khí

Chi tiết...

Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thiết bị đào tạo & Phát triển Công nghệ Ngọc Huy

Địa chỉ: Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04 3961 6742

Website:thietbidaotao.com.vn - Email: ngochuy.edu@gmail.com

Copyright 2013 © thietbidaotao.com.vn