Cơ khí

Máy đột CNC Apelio 357

Chi tiết...

Máy Phay CNC MV-45

Chi tiết...

Máy chấn tôn HFB 2204

Chi tiết...

Máy chấn AMADA 1703

Chi tiết...

Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thiết bị đào tạo & Phát triển Công nghệ Ngọc Huy

Địa chỉ: Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04 3961 6742

Website:thietbidaotao.com.vn - Email: ngochuy.edu@gmail.com

Copyright 2013 © thietbidaotao.com.vn