Điện – máy tàu thủy

Mô hình hệ thống điện tàu thủy

Chi tiết...

Mô hình hệ máy lái tàu thủy

Chi tiết...

Mô hình hệ thống máy phát điện tàu thủy

Chi tiết...

Mô hình máy tàu thủy

Chi tiết...

Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thiết bị đào tạo & Phát triển Công nghệ Ngọc Huy

Địa chỉ: Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04 3961 6742

Website:thietbidaotao.com.vn - Email: ngochuy.edu@gmail.com

Copyright 2013 © thietbidaotao.com.vn