Điện – máy tàu thủy

Mô hình hệ thống điện tàu thủy

Chi tiết...

Mô hình hệ máy lái tàu thủy

Chi tiết...

Mô hình hệ thống máy phát điện tàu thủy

Chi tiết...

Mô hình máy tàu thủy

Chi tiết...

Copyright 2013 © Công ty TNHH Thiết bị đào tạo & Phát triển Công nghệ Ngọc Huy