Kỹ thuật lắp đặt điện

Bộ thí nghiệm hệ truyền động biến tần động cơ

Chi tiết...

Bộ thí nghiệm máy biến áp 3 pha

Chi tiết...

Mô hình cầu trục

Chi tiết...

Bàn thực hành về cảm biến

Chi tiết...

Bộ thực hành điều khiển hệ băng tải

Chi tiết...

Mô hình băng tải phân loại sản phẩm

Chi tiết...

Mô hình trạm biến áp phân phối

Chi tiết...

Bộ thí nghiệm động cơ KĐB rotor dây quấn

Chi tiết...

Bộ thí nghiệm máy biến áp 1 pha

Chi tiết...

Copyright 2013 © Công ty TNHH Thiết bị đào tạo & Phát triển Công nghệ Ngọc Huy