Tự động hóa

Mô hình nhà để xe thông minh

Chi tiết...

Bộ thí nghiệm điều khiển điện - khí nén

Chi tiết...

Bộ thí nghiệm hệ điều khiển điện - thủy lực

Chi tiết...

Bộ thực hành lập trình PLC S7-400

Chi tiết...

Bàn thực hành điều khiển trên máy tính

Chi tiết...

Bộ thực hành lập trình LOGO

Chi tiết...

Bộ thực hành điều khiển tín hiệu giao thông

Chi tiết...

Bộ thực hành lập trình PLC S7-300 nối mạng

Chi tiết...

Mô hình điều khiển ro bốt khoan khí nén

Chi tiết...

Mô hình máy phay CNC

Chi tiết...

Bộ thực hành PLC S7-200

Chi tiết...

Mô hình phân loại sản phẩm theo màu sắc

Chi tiết...

Bàn thực hành kết nối mạng S7-300 nối mạng slave

Chi tiết...

Copyright 2013 © Công ty TNHH Thiết bị đào tạo & Phát triển Công nghệ Ngọc Huy