Nước – môi trường

Mô hình hệ thống điều khiển trung tâm xử lý nước

Chi tiết...

Mô hình hệ thống xử lý nước tinh khiết

Chi tiết...

Bộ thực hành điều khiển lưu lượng nước

Chi tiết...

Mô hình hệ thống xử lý nước gia đình

Chi tiết...

Mô hình hệ thống máy bơm tự động

Chi tiết...

Mô hình hệ thống thiết bị phòng vệ sinh

Chi tiết...

Bộ thí nghiệm kiểm tra áp lực đường ống

Chi tiết...

Mô hình hệ thống đường ống cấp thoát nước trong nhà

Chi tiết...

Giàn kiểm định đồng hồ nước

Chi tiết...

Mô hình phụ kiện đường ống ngoài nhà cắt bổ

Chi tiết...

Mô hình đồng hồ nước cắt bổ

Chi tiết...

Mô hình cắt bổ máy bơm nước

Chi tiết...

Copyright 2013 © Công ty TNHH Thiết bị đào tạo & Phát triển Công nghệ Ngọc Huy