Thư viện Dowload
Danh mục thiết bị các nghề trọng điểm cấp quốc gia

Tổng hợp

Chi tiết
Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề điện dân dụng

Ban hành kèm theo Thông tư số:26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chi tiết
Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề điện công nghiệp

Ban hành kèm theo Thông tư số:26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chi tiết
Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề ô tô

Ban hành kèm theo Thông tư số:26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chi tiết
Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề cơ điện tử

Ban hành kèm theo Thông tư số:26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chi tiết

Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thiết bị đào tạo & Phát triển Công nghệ Ngọc Huy

Địa chỉ: Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04 3961 6742

Website:thietbidaotao.com.vn - Email: ngochuy.edu@gmail.com

Copyright 2013 © thietbidaotao.com.vn