Hàn

Cabin hàn

Chi tiết...

Bàn nguội

Chi tiết...

Bộ hàn hơi

Chi tiết...

Bộ dụng cụ hàn hơi

Chi tiết...

Máy thử sức bền vật liệu

Chi tiết...

Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thiết bị đào tạo & Phát triển Công nghệ Ngọc Huy

Địa chỉ: Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04 3961 6742

Website:thietbidaotao.com.vn - Email: ngochuy.edu@gmail.com

Copyright 2013 © thietbidaotao.com.vn