Điện tử công nghiệp

Bàn thực hành điện tử

Chi tiết...

Mô hình ứng dụng cảm biến tiệm cận và các loại cảm biến xác định vị trí khoảng cách

Chi tiết...

Bộ thí nghiệm về cân định lượng

Chi tiết...

Mô hình cửa tự động

Chi tiết...

Bàn điều khiển hệ thống bơm nhiệt máy nén

Chi tiết...

Bộ linh kiện thực hành lắp đặt máy làm đá viên hoàn thiện

Chi tiết...

Mô hình thực hành quạt thông gió

Chi tiết...

Hệ thống thông gió công nghiệp

Chi tiết...

Bàn thực hành hệ thông ngắn mạch

Chi tiết...

Mô hình kho lạnh giải nhiệt bằng không khí

Chi tiết...

Copyright 2013 © Công ty TNHH Thiết bị đào tạo & Phát triển Công nghệ Ngọc Huy